Теоретско-практичени курсеви „Препарација за безметални надоместоци

- коронки и фасети -

„Современа Ендо-процедура од изулација до обтурација„ 

Почитувани,

Ве покануваме на два теоретско-практичен курсеви.

Првиот теоретско-практичен курс„Препарација за безметални надоместоци„  - коронки и фасети -
Теоретско-практичен курс „Препарација за безметални надоместоци„ ќе се одржи на 23 септември 2017 со водител Проф. Д-р. Слободан Додиќ во Велес.
Теоретско-практичен курсот е акридитиран од СКМ со 10 бода.

Котизација за курсот  е 7.500 денари, бројот на учесници е ограничен.

И вториот
теоретско-практичен курс „Современа Ендо-процедура од изулација до обтурација„
Теоретско-практичен курс „Современа Ендо-процедура од изулација до обтурација„ ќе се одржи на 23 септември 2017 со водители Доц. Д-р. Илијана Муратовска и Д-р Ристе Панајоту во Велес.
Теоретско-практиченот курс е акридитиран од СКМ со 10/15 бода.

Бројот на учесници е исто така ограничен.

programa2017/kurs-veles2017.jpg
   Превземи флаер

Со почит,

Д-р. Денковски Маријан

Председател на ДДДММ

Друштво на доктори на дентална медицина на Македонија