Соработка помеѓу ДДДММ и БЗС

 Како резултат на Договор за соработка помеѓу ДДДММ и СРК на БЗС (софиската регија на бугарскиот заболекарски сојуз) во Банско, Р. Бугарија се одржа меѓународен симпозиум на која ДДДММ го представуваше Др .спец. Даниела Цветановска Стојчева.

 .........................................


 

Со почит,

Д-р. Денковски Маријан

Председател на ДДДММ

Друштво на доктори на дентална медицина на Македонија