Контакт

On-line СИМПОЗИУМ со меѓународно учество: „Современите протоколи при третман на лица со развојни синдроими и посебни потреби„

cover simpozium dekemvri2020


Ве покануваме на On-line Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема „Современите протоколи при третман на лица со развојни синдроими и посебни потреби„
Симпозиумот ќе се одржи на ден 27.03.2021 година. Симпозиумот ќе се спроведува on line преку платформата ZOOM, во живо.
Симпозиумот е акредитиран од стручната комисија на Стоматолошката комора на Македонија со 8 бода за пасивно и 12 бода за активно учество.

 

On-line СИМПОЗИУМ со меѓународно учество: „Стоматологијата денес„

cover simpozium dekemvri2020


Ве покануваме на On-line Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема „Стоматологијата денес„
Симпозиумот ќе се одржи на ден 05.12.2020 година. Симпозиумот ќе се спроведува on line преку платформата ZOOM, во живо.
Симпозиумот е акредитиран од стручната комисија на Стоматолошката комора на Македонија со 8 бода за пасивно и 12 бода за активно учество.

 

On line симпозиум на тема „Употребата на производите со НЕСОГОРЛИВ ТУТУН - ризик или бенифит за оралното здравје"


Ве покануваме на On-line Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема „Употребата на производите со НЕСОГОРЛИВ ТУТУН - ризик или бенифит за оралното здравје„
Симпозиумот ќе се одржи на ден 26.09.2020 година. Симпозиумот ќе се спроведува on line преку платформата ZOOM, во живо.
Присуството на вебинарот е бесплатно за сите кои сте заинтересирани.

 

On line Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема „Лицата со посебни потреби - предизвици и протоколи"


Ве покануваме на On-line Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема „Современи трендовиво дентална медицина„
Симпозиумот ќе се одржи на ден 12.09.2020 година. Симпозиумот ќе се спроведува on line преку платформата ZOOM, во живо.
Симпозиумот е акредитиран од стручната комисија на Стоматолошката комора на Македонија со 8 бода за пасивно и 12 бода за активно учество.

 

Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема „Стоматологија денес„

juni2019


Ве покануваме на Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема „Современи трендовиво дентална медицина„
Симпозиумот ќе се одржи на ден 22.06.2019 г. во Хотел „Гарденија„ - Велес.
Симпозиумот е акредитиран од стручната комисија на Стоматолошката комора на Македонија со 8 бода за пасивно и 12 бода за активно учество.