Контакт

Теоретско-практичен курс Темпоромандибуларни нарушувања-дијагноза и терапија на акутни и зглобни дисфункции со антерирорни депрограмери„

Курсот е со ограничен број на учесници и ќе се одржи на ден 29.10.2016 година во Скопје.

Котизација  за основниот курс е 7.000,00 денари и истиот е акредитиран од СКМ 10/15 бода.

 

Теоретско-практичен курс „Препарација за безметални надоместоци„- коронки и фасети -


Ве покануваме на теоретско-практичен курс „Препарација за безметални надоместоци„  - коронки и фасети -Теоретско-практичен курс ќе се одржи на 15 октомври 2016 со водител Проф. Д-р. Слободан Додиќ во Велес.
Котизација за курсот  е 7.200 денари, бројот на учесници е ограничен.
Теоретско-практичен курс е акридитиран од СКМ со 10 бода.

 

Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема „Современи пристапи во денталната медицина„


Ве покануваме на Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема „Современи пристапи во денталната медицина„
Симпозиумот ќе се одржи на ден 15.10.2016, во „Хотел Гардениа - Велес„ Велес.
Симпозиумот е акредитиран од стручната комисија на Стоматолошката комора на Македонија со 8 бода за пасивно и 12 бода за активно учество.

 

Теоретско-практичен курс „Естетски решенија со фасети„


Ве покануваме на Теоретско-практичен курс „Естетски решенија со фасети„ (Планирање, полн клинички протокол на изработка)Теоретско-практичен курс ќе се одржи на 09 април 2016 со водител Д-р. Горги Илиев во Куманово од 09 - 17 часот.
Котизација за курсот  е 7.200 денари, бројот на учесници е ограничен.

 

Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема „Современи стоматолошки процедури„


Ве покануваме на Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема „Современи стоматолошки процедури„
Симпозиумот ќе се одржи на ден 16.04.2016, во НУЦК „Трајко Прокопиев„ Куманово.
Симпозиумот е акредитиран од стручната комисија на Стоматолошката комора на Македонија со 8 бода за пасивно и 12 бода за активно учество.