Фотоархива  
     
   
 
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Актуелности во стоматологијата„
                                           
icon.location Локација: Хотел „Кристал Палас„ - Прилеп
icon.location Датум: 23 март 2013
    
Настан: Високоенергетски ласер во секојдневната стоматолошка практика
                                                  
icon.location Локација: -
icon.location Датум: 26 -27 април 2013
    
Настан: Перцепција на заби за безметални надоместоци (основен)
                                                                 
icon.location Локација: -
icon.location Датум: 01 - 02 мај 2013
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Современа стоматологија предизвици и решенија„
                      
icon.location Локација: НУЦК “Трајко Прокопиев„ - Куманово
icon.location Датум: 23 мај 2013
    
Настан: Примена на фиберглас зајакнати адхезивни влакна во стоматолошката пракса                           
icon.location Локација: -
icon.location Датум: 25 Мај 2013
    
Настан: Хирушки протоколи за поставување на импланти (основен)
                                                               
icon.location Локација: -
icon.location Датум: 25 - 26 мај 2013
    
Настан: Оралнохируршки процедури во менаџментот на ФЛАП-ДИЗАЈН
                                                        
icon.location Локација: -
icon.location Датум: 01 јуни 2013
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Современа стоматолошка пракса„
                                       
icon.location Локација: Дом на пионери - Велес
icon.location Датум: 19 октомври 2013
    
Настан: Перцепција на заби за безметални надоместоци - коронки и фасети (напреден)         
                
icon.location Локација: -
icon.location Датум: 24 - 26 октомври 2013
    
Настан: Перцепција на заби за безметални надоместоци - коронки и фасети (напреден)
                          
icon.location Локација: -
icon.location Датум: 23 - 24 ноември 2013