Фотоархива  
     
   
 
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Современи решенија за секојдневна стоматолошка праксa„ 
      
icon.location Локација: Хотел „Кристал Палас„ - Прилеп 
icon.location Датум: 07 март 2015
    
Настан: Препарација на заби за безметални надоместоци-коронки и фасети  
                                              
icon.location Локација: Хотел „Гарденија„ Велес 
icon.location Датум: 20 - 21 мај 2015
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „ДЕНТАЛНА ТРАУМА превенција, протоколи и современи тераписки пристапи„  
icon.location Локација: Хотел „Гарденија„ Велес 
icon.location Датум: 23 мај 2014
    
Настан: Имапнтолошки процедури                                                                                                                          
      
icon.location Локација: Куманово и Велес
icon.location Датум: Мај/Јуни 2015
    
Настан: ITOP introduktory                      
                                                                                                                              
icon.location Локација: Велес 
icon.location Датум: Јуни 2015
    
Настан: Работен курс „Препарација на заби за безметални надоместоци - коронки и фасeти„ (основен и напреден)   
      
icon.location Локација: Велес 
icon.location Датум: 16 - 18 октомври 2015
    
Настан: Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема „Реставрација на парадонталното компромитирано забало„   
      
icon.location Локација: Хотел Белви - Скопје 
icon.location Датум: 17 октомври 2015
    
Настан: Основен курс  „Темпоромандибуларни нарушувања-дијагноза и терапија на акутни и зглобни дисфункции со антерирорни депрограмери„
   
icon.location Локација: Скопје 
icon.location Датум: 31 октомври 2015
    
Настан: Теоретско-практичен курс „Имплантологија од А до Ш„                              
                                            
icon.location Локација: Етно Село - Куманово 
icon.location Датум: 21 ноември 2015