Фотоархива  
     
   
 
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Современи концепции во денталната медицина„ 
             
icon.location Локација: Хотел „Кристал Палас„ - Прилеп 
icon.location Датум: 05 март 2016
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Современи стоматолошки процедури„  
                                              
icon.location Локација: НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев„ - Куманово  
icon.location Датум: 16 април 2016
    
Настан: Теоретско-практичен курс „Гингивални рецесии„                               
                                            
icon.location Локација: Куманово 
icon.location Датум: 16 април 2016
    
Настан: Теоретско-практичен курс „Имплантологија и имплантопротетика од А до Ш„                               
                                            
icon.location Локација: Куманово 
icon.location Датум: 17 април 2016
    
Настан: Теоретско-практичен курс „Препарација за фасети ДСД„                         
                                            
icon.location Локација: Куманово 
icon.location Датум: 17 април 2016
    
Настан: Теоретско-практичен курс „Персонализиран ДСД„                         
                                            
icon.location Локација: Скопје 
icon.location Датум: 28 мај 2016
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Современи концепции и клинички пристапи во стоматологијата„ 
             
icon.location Локација: Хотел „Континентал„ - Скопје 
icon.location Датум: 28 мај 2016
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Современи пристапи во денталната медицина„    
             
icon.location Локација: Хотел Гардеиа - Велес
icon.location Датум: 15 октомври 2016
    
Настан: Теоретско-практичен курс „ТМД„                                                                                       
                              
icon.location Локација: Скопје 
icon.location Датум: 29 октомври 2016
    
Настан: Курс „Препарација за безметални надоместоци„ 
                                                                                    
icon.location Локација: Скопје 
icon.location Датум: 30 октомври 2016
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Актуелности во денталната медицина„
                                         
icon.location Локација: „Дом на АРМ„ Струмица 
icon.location Датум: 12 ноември 2016