Фотоархива  
     
   
 
    
Настан: Теоретско практичен курс „Темпоромандибуларни нарушувања„                     
                                  
icon.location Локација: Скопје
icon.location Датум: 18 Февруари 2017
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Современи принципи и протоколи во стоматологијата„
                                
icon.location Локација: Хотел “Кристал Палас„ - Прилеп
icon.location Датум: 04 март 2017
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Нови граници во денталната естетика„
                                
icon.location Локација: Хотел “Континентал„ - Скопје
icon.location Датум: 29 април 2017
    
Настан: Теоретско практичен курс „Препарација за безметални надоместоци„                     
                       
icon.location Локација: Скопје
icon.location Датум: 30 април 2017
    
Настан: Bass Конгрес                                                                                                                                 
                       
icon.location Локација: Солун
icon.location Датум: 03 - 06 Мај 2017
    
Настан: Теоретско практичен курс „Современа Ендо-процедура„                                       
                               
icon.location Локација: Хотел „Александар Палас„ Скопје
icon.location Датум: 20 Мај 2017
    
Настан: Теоретско практичен курс „Темпоромандибуларни нарушувања„                     
                               
icon.location Локација: Скопје
icon.location Датум: 21 Мај 2017
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Рано откривање на орален карцином„       
                                
icon.location Локација: Поранешен „Комитет„ Куманово
icon.location Датум: 27 мaj 2017
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Актуелности во денталната медицина„                     
               
icon.location Локација: Хотел „Сириус„ Струмица
icon.location Датум: 10 јуни 2017
    
Настан: ITOP introduktory                      
                                                                                                                              
icon.location Локација: Хотел „Квинс„ Скопје
icon.location Датум: Јуни 2017
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Нови трендови во дентална медицина„                     
                                  
icon.location Локација: Велес
icon.location Датум: 23 Септември 2017
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Актуелности во денталната медицина„       
                            
icon.location Локација: Велес
icon.location Датум: 21 Октомври 2017