Потпишување на Договор за соработка помеѓу ДДДММ и СРК

 Потпишување на Договор за соработка помеѓу ДДДММ ( Друштво на доктори на дентална медицина на Македонија  (представено од председател Др. Маријан Денковски)  и СРК на БЗС( Столична реонена колегиа на Бугарски заболекарски сојуз) во Софија на 18.11.2017 година.

 ................


 

Со почит,

Д-р. Денковски Маријан

Председател на ДДДММ

Друштво на доктори на дентална медицина на Македонија