Потпишување на Договор за соработка со РК на БЗС на Пловдив и ДДДММ

 

Почитувани,

Потпишување на Договор за соработка со РК на БЗС на Пловдив и ДДДММ на 09.03.2018 година помеѓу председателите на здруженијата Др Трифон Антонов и Др Маријан Денковски.

На средбата беше договорено размена на предавачи помеѓу здруженијата, и тоа во Куманово, Македонија на 26.05.2018 ќе учествува Доц.Весела Стефанова, додека на 07.10.2018 во Хисар, Бугарија како ДДДММ ќе биде представено со Др спец. Ана Александровска и Др.спец Игор Кировски. 

 ................


 

Со почит,

Д-р. Денковски Маријан

Председател на ДДДММ

Друштво на доктори на дентална медицина на Македонија