Фотоархива  
     
   
 
    
Настан: Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема "Современи концепции во денталната медицина„.                     
                                  
icon.location Локација: Прилеп
icon.location Датум: 03 март 2018
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Современи процедури во секојдневната пракса„
               
icon.location Локација: Народен театар Битола
icon.location Датум: 31 март 2018
    
Настан: Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема "Современи концепции во денталната медицина„.                     
                                  
icon.location Локација: Скопје
icon.location Датум: 21 април 2018
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Нови трендови во денталната медицина„
                                
icon.location Локација: Куманово
icon.location Датум: 25 мај 2018
    
Настан: Меѓународен симпозиум на тема „Естетика и убавина во денаталната медицина„ 
                       
icon.location Локација: Скопје
icon.location Датум: 01 и 02 јуни 2018, Скопје
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Актуелности во дентална медицина„       
                                
icon.location Локација: Хотел „Сириус„ Струмица
icon.location Датум: 30 јуни 2018
    
Настан: Меѓународен симпозиум  „Предизвици во решавањето на сеопфатни дентални случаи„                       
                               
icon.location Локација: Музеј на македонската борба - Скопје
icon.location Датум: 27 октомври 2018