Фотоархива  
     
   
 
    
Настан: Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема "Актуелности во стоматологијата„                     
                                  
icon.location Локација: Хотел Кристал Палас - Прилеп
icon.location Датум: 07 март 2020
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Стоматолошки третман кај пациенти со ризик и општи заболувања„
               
icon.location Локација: On-Line
icon.location Датум: 13 јуни 2020
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Лица со посебни потреби - предизвици и протоколи„
      
icon.location Локација: On-Line
icon.location Датум: 12 септември 2020
    
Настан: Курс на тема „Ендомаратон модул 1„ 
                                                                                                           
icon.location Локација: Хотел „Белви“ Скопје
icon.location Датум: 16 - 19 октомври 2020
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Дигитализација и превенција на компликации во модерната имплантолофија„ 
 
icon.location Локација: On-line
icon.location Датум: 17 октомври 2020
    
Настан: Меѓународен симпозиум  „Потреби и предизвици во модерната стоматологија„                 
                
icon.location Локација: On-Line
icon.location Датум: 31 октомври 2020
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Стоматологијата денес„       
                                                        
icon.location Локација: On-Line
icon.location Датум: 05 декември 2020