Фотоархива  
     
   
 
    
Настан: Меѓународен симпозиум  „Поврзаноста на општото здравје и стоматолошкиот третман„                 
                
icon.location Локација: Хотел Котинентал - Скопје
icon.location Датум: 15 октомври 2022
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество "Управување со болката, стравот и анксиозноста при стоматолошки третман„ 
                                                                                                      
icon.location Локација: Хотел Сириус - Струмица
icon.location Датум: 25 јуни 2022
    
Настан: Меѓународен симпозиум на тема "Управување со болката, стравот и анксиозноста при стоматолошки третман„                      
                                                                                                           
icon.location Локација: Хотел „Гарденија“ Велес
icon.location Датум: 14 мај 2022
    
Настан: Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема "Стоматологија во пактика-мултидисциплинарен пристап„                      
                                  
icon.location Локација: Хибрид - Оn-line - Скопје
icon.location Датум: 30 април 2022
    
Настан: Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема "Стоматологија во практика - современ пристап„                      
                                  
icon.location Локација: Хибрид-On-line - Прилеп
icon.location Датум: 05 март 2022