Контакт

СИМПОЗИУМ со меѓународно учество: "Протетско згрижување на пациенти во стоматолошка ординација - современ пристап


Ве покануваме на On-line Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема „Современите протоколи при третман на лица со развојни синдроими и посебни потреби„
Симпозиумот ќе се одржи на ден 04.12.2021 година. Симпозиумот ќе се спроведува on line преку платформата ZOOM, во живо.
Симпозиумот е акредитиран од стручната комисија на Стоматолошката комора на Македонија со 8 бода за пасивно и 12 бода за активно учество.

 

СИМПОЗИУМ со меѓународно учество: "Ургентни состојби во стоматолошката практика„


Ве покануваме на On-line Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема „Современите протоколи при третман на лица со развојни синдроими и посебни потреби„
Симпозиумот ќе се одржи на ден 30.10.2021 година. Симпозиумот ќе се спроведува on line преку платформата ZOOM, во живо.
Симпозиумот е акредитиран од стручната комисија на Стоматолошката комора на Македонија со 8 бода за пасивно и 12 бода за активно учество.

 

On-line СИМПОЗИУМ со меѓународно учество: „Современите протоколи при третман на лица со развојни синдроими и посебни потреби„

cover simpozium dekemvri2020


Ве покануваме на On-line Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема „Современите протоколи при третман на лица со развојни синдроими и посебни потреби„
Симпозиумот ќе се одржи на ден 27.03.2021 година. Симпозиумот ќе се спроведува on line преку платформата ZOOM, во живо.
Симпозиумот е акредитиран од стручната комисија на Стоматолошката комора на Македонија со 8 бода за пасивно и 12 бода за активно учество.

 

On-line СИМПОЗИУМ со меѓународно учество: „Стоматологијата денес„

cover simpozium dekemvri2020


Ве покануваме на On-line Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема „Стоматологијата денес„
Симпозиумот ќе се одржи на ден 05.12.2020 година. Симпозиумот ќе се спроведува on line преку платформата ZOOM, во живо.
Симпозиумот е акредитиран од стручната комисија на Стоматолошката комора на Македонија со 8 бода за пасивно и 12 бода за активно учество.

 

On line симпозиум на тема „Употребата на производите со НЕСОГОРЛИВ ТУТУН - ризик или бенифит за оралното здравје"


Ве покануваме на On-line Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема „Употребата на производите со НЕСОГОРЛИВ ТУТУН - ризик или бенифит за оралното здравје„
Симпозиумот ќе се одржи на ден 26.09.2020 година. Симпозиумот ќе се спроведува on line преку платформата ZOOM, во живо.
Присуството на вебинарот е бесплатно за сите кои сте заинтересирани.