Фотоархива  
     
   
...
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Стоматологијата во пракса„
                                                    
icon.location Локација: Хотел „Сателит„ - Куманово
icon.location Датум: 30 мај 2009
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Ургентни состојби во стоматологијата„
                                
icon.location Локација: Ресторан “Парк„ - Куманово
icon.location Датум: 07 ноември 2009
    
Настан: Слободни активности
                                                                                                                                        
icon.location Локација: -
icon.location Датум: -