Фотоархива  
     
   
 
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Реставративно-протетски и пародонтални решенија за оптимални етстетски решенија„  
      
icon.location Локација: Хотел „Кристал Палас„ - Прилеп  Хотел „Кристал Палас„ - Прилеп и ПУ Библиотека „Гоце Делчев„ - Велес 
icon.location Датум: 15 март 2014 Прилеп и 16 март 2014 Велес
    
Настан: Хирушки протоколи за поставување на импланти„ и „протезирање преку импланти„  
                   
icon.location Локација: - 
icon.location Датум: 10 - 11 мај 2014
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Орални манифестација на системски болести„  
                  
icon.location Локација: Зградата на општествено политички организации (поранешен комитет) - Куманово 
icon.location Датум: 24 мај 2014
    
Настан: Теорија и филозофија на Alexander техника (начела на Alexander техника)  
      
icon.location Локација: -
icon.location Датум: 24 маj 2014
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество „Грешки во секојдневната стоматолошка практика„  
           
icon.location Локација: Народен театар - Куманово 
icon.location Датум: 08 ноември 2014