Фотоархива  
     
   
 
    
Настан: Стручен настан планирање на имплантолошката процедура за оптимална естетика и функција на импланто-протетските корекции„                     
                                  
icon.location Локација: On-line
icon.location Датум: 20 февруари 2021
    
Настан: Меѓународен симпозиум на тема „Медикаментозна остеонекроза на вилици„
               
icon.location Локација: On-Line
icon.location Датум: 27 февруари 2021
    
Настан: Меѓународен стоматолошки симпозиум на тема "Современите протоколи при третман на лица со развојни синдроими и посебни потреби„                      
                                  
icon.location Локација: On-line
icon.location Датум: 27 март 2011
    
Настан: Симпозиум со меѓународно учество 
                                                                                                      
icon.location Локација: On-Line
icon.location Датум: 19 јуни 2021
    
Настан: Меѓународен симпозиум на тема "Современи стоматолошки постапки и протоколи во секојдневнаа пракса„ 
                                                                                                           
icon.location Локација: Хотел „Континентал“ Скопје
icon.location Датум: 25 октомври 2021
    
Настан: курс „Препарација за безметални недостатоци (коронки и фасети)„                                              
 
icon.location Локација: On-line
icon.location Датум: 25 септември 2021
    
Настан: Меѓународен симпозиум  „Иднината на имплантологијата и водената ткивна регенерација„                 
                
icon.location Локација: On-Line
icon.location Датум: 23 октомври 2021
    
Настан: Меѓународен симпозиум на тема "Ургентни состојби во стоматолошката практика„                     
                               
icon.location Локација: On-line
icon.location Датум: 30 октомври 2021